قلاده کتفی به همراه سینه بند سایز 1

قلاده کتفی به همراه سینه بند سایز 1

  • کتفی
  •  دارای رنگ بندی 
    • ابعاد: mm 38×1200