توپ آموزشی فومی ساده

توپ آموزشی فومی ساده

مواد اولیه بسیار مقاوم

مناسب برای بازی و آموزش انواع سگ مخصوصا سگ های گارد

برند Zarix