کیف نگهداری پت در خودرو

کیف نگهداری پت در خودرو

  • دارای رنگ بندی
  • قابلیت آویز به صندلی خودرو
  • ابعاد : cm 38×50×38