منو

دسته بندی

جستجو

ورود

میکروسکوپ M1

میکروسکوپ M1

4.1

151 بازخورد

  • کد محصول: 90VE006

دارای لنز های چشمی عریض 10X با میدان دید وسیع / برخورداری از وزن سبک / متمرکز سازی دقیق نور و کندانسور قوی تا بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر / عدسی چشمی 10X-WIDE سمی پلن / عدسی شیئی 4X، 10X، 40X و 100X، بزرگنمایی ۴۰ تا ۱۰۰۰برابر / دارای نور هالوژن قابل تبدیل به LED مناسب جهت آزمایشگاه ها، مراکز دانشگاهی و آموزشی، قابلیت اتصال هد سه چشمی جهت انتقال تصویر به سیستم عکس برداری

دارای لنز های چشمی عریض 10X با میدان دید وسیع / برخورداری از وزن سبک / متمرکز سازی دقیق نور و کندانسور قوی تا بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر / عدسی چشمی 10X-WIDE سمی پلن / عدسی شیئی 4X، 10X، 40X و 100X، بزرگنمایی ۴۰ تا ۱۰۰۰برابر / دارای نور هالوژن قابل تبدیل به LED مناسب جهت آزمایشگاه ها، مراکز دانشگاهی و آموزشی، قابلیت اتصال هد سه چشمی جهت انتقال تصویر به سیستم عکس برداری

دارای لنز های چشمی عریض 10X با میدان دید وسیع / برخورداری از وزن سبک / متمرکز سازی دقیق نور و کندانسور قوی تا بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر / عدسی چشمی 10X-WIDE سمی پلن / عدسی شیئی 4X، 10X، 40X و 100X، بزرگنمایی ۴۰ تا ۱۰۰۰برابر / دارای نور هالوژن قابل تبدیل به LED مناسب جهت آزمایشگاه ها، مراکز دانشگاهی و آموزشی، قابلیت اتصال هد سه چشمی جهت انتقال تصویر به سیستم عکس برداری

هنوز بازخوردی وجود ندارد

اولین بازخورد برای این محصول باشید
zarix
bioline
advantage
testsealabs

لطفا صبر کنید...